Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

 

Geld100COELO verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Decentrale overheden zijn gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook woningcorporaties vallen binnen ons onderzoekterrein.

Ons werk varieert van toegepast beleidsonderzoek tot wetenschappelijke studies met een hoog abstractiegehalte. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden.

Doelen

• Kennis verzamelen over decentrale overheden
• Deze kennis zo toegankelijk mogelijk maken