Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Nieuws

 

nieuws-coelo

Wat betaal ik waar?

 

wat-betaal-ik-waar-coelo

COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing, ingezetenenheffing, etcetera. Wij houden bij wat waar wordt geheven en onderzoeken de achtergronden. Hieronder vindt u meer informatie over lokale en regionale lasten.

Publicaties   

 

publicaties coelo onderzoek

Op 18 maart is de Atlas van de lokale lasten 2016 verschenen. Klik hier voor bestelinformatie.

Oudere versies van de Atlas van de lokale lasten en overige publicaties zijn te bestellen door contact op te nemen.

Klik hier voor de publicaties.

Over COELO

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting COELO heeft geen winstdoelmerk. (lees meer)