Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Nieuws

 

nieuws-coelo

 • 09 nov

  Gemeenten ontvangen in 2016 van het rijk €33,5 miljard via 74 verschillende uitkeringen, zo blijkt uit COELO-onderzoek. Uniek is dat er dit jaar maar liefst 18 uitkeringen zijn die door slechts één gemeente ontvangen worden. Zeven uitkeringen komen bij...

 • 06 okt

  Op 5 oktober gaf Maarten Allers op de studiemiddag Lokale democratie in de steigers een voordracht over hoe het verder zou kunnen met de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Hij geeft geen blauwdruk, maar presenteert een manier om...

 • 05 okt

  Energie en drinkwaterbedrijven hebben vele kilometers kabels en leidingen in de grond liggen. Deze moeten soms op aanwijzing van de gemeente worden verlegd. Gemeenten kunnen hier regels voor hebben vastgesteld, maar dit hoeft niet. In die regels...

 • 08 sept

  Een derde van alle woningen in Nederland is eigendom van woningcorporaties. Jacob Veenstra onderzocht in zijn proefschrift een aantal fundamentele thema’s waar corporaties mee te maken hebben.Woningcorporaties kunnen (over de periode 2002-2012)...

 • 29 aug

  De provincie Groningen wil Haren laten fuseren met Groningen en Ten Boer. Als belangrijke reden wordt hiervoor het kwetsbare financiële perspectief van Haren genoemd. COELO onderzocht in opdracht van de Stichting Burgercomité Haren of de financiële positie van...

Wat betaal ik waar?

 

wat-betaal-ik-waar-coelo

COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing, ingezetenenheffing, etcetera. Wij houden bij wat waar wordt geheven en onderzoeken de achtergronden. Hieronder vindt u meer informatie over lokale en regionale lasten.

Publicaties   

 

publicaties coelo onderzoek

Op 18 maart is de Atlas van de lokale lasten 2016 verschenen. Klik hier voor bestelinformatie.

Oudere versies van de Atlas van de lokale lasten en overige publicaties zijn te bestellen door contact op te nemen.

Klik hier voor de publicaties.

Over COELO

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting COELO heeft geen winstdoelmerk. (lees meer)