Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Nieuws

 

nieuws-coelo

 • 15 aug

  Woningcorporaties mogen binnenkort alleen nog uitbreiden in één woningmarktregio. Dit is een goede aanleiding om schaalverkleining te overwegen. Gefuseerde corporaties zijn namelijk meestal inefficiënt groot. Dat schrijven Jacob Veenstra, Maarten...

 • 09 juni

  Sinds 2013 zijn verhuurders van sociale huurwoningen verplicht een nieuwe belasting te betalen: de verhuurderheffing. Een analyse van Jacob Veenstra, Maarten Allers en Harry Garretsen laat zien dat de verhuurderheffing tot economische verstoringen en ongewenste...

 • 09 juni

  Het Rijk denkt na over een verschuiving van de belastingheffing naar gemeenten. Dat vraagt om principiële keuzes over de verevening van gemeentelijke belastingcapaciteit. Nu gaat die verevening minder ver dan de wet aangeeft, met een ongelijk...

 • 03 juni

  Decentralisatie kan zorgen voor beter (toegesneden) beleid, en de betrokkenheid van burgers vergroten. Maar te veel kleinschaligheid in het bestuur doorkruist een goede afweging van de voor-en nadelen van beleid. Kleinschaligheid kan door...

 • 05 apr

  In steeds meer gemeenten betalen huishoudens een hogere afvalstoffenheffing naarmate zij meer afval aan de straat zetten (“diftar”). Dit jaar voeren 11 (deel)gemeenten diftar in. Hierdoor is het aandeel van de Nederlandse bevolking dat in een...

Wat betaal ik waar?

 

wat-betaal-ik-waar-coelo

COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing, ingezetenenheffing, etcetera. Wij houden bij wat waar wordt geheven en onderzoeken de achtergronden. Hieronder vindt u meer informatie over lokale en regionale lasten.

Publicaties   

 

publicaties-coelo-onderzoek

Op 18 maart is de Atlas van de lokale lasten 2016 verschenen. Klik hier voor bestelinformatie.

Oudere versies van de Atlas van de lokale lasten en overige publicaties zijn te bestellen door contact op te nemen.

Klik hier voor de publicaties.

Over COELO

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting COELO heeft geen winstdoelmerk. (lees meer)