Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Nieuws

 

nieuws-coelo

 • 08 sept

  Een derde van alle woningen in Nederland is eigendom van woningcorporaties. Jacob Veenstra onderzocht in zijn proefschrift een aantal fundamentele thema’s waar corporaties mee te maken hebben.Woningcorporaties kunnen (over de periode 2002-2012)...

 • 29 aug

  De provincie Groningen wil Haren laten fuseren met Groningen en Ten Boer. Als belangrijke reden wordt hiervoor het kwetsbare financiële perspectief van Haren genoemd. COELO onderzocht in opdracht van de Stichting Burgercomité Haren of de financiële positie van...

 • 29 aug

  Meer dan 100 gemeenten belasten nutsbedrijven met precariobelasting op ondergrondse leidingen. De nutsbedrijven rekenen dit door aan hun klanten. Die klanten zijn vooral huishoudens. Zij betalen de uiteindelijke rekening. Uit onderzoek blijkt dat...

 • 26 aug

  De bestuurlijke omgeving van gemeenten is de laatste jaren sterk veranderd. De manier waarop gemeenten worden bekostigd loopt daarbij achter. Het is tijd om keuzes te maken, schrijft Maarten Allers deze week in een essay in Binnenlands Bestuur....

 • 15 aug

  Woningcorporaties mogen binnenkort alleen nog uitbreiden in één woningmarktregio. Dit is een goede aanleiding om schaalverkleining te overwegen. Gefuseerde corporaties zijn namelijk meestal inefficiënt groot. Dat schrijven Jacob Veenstra, Maarten...

Wat betaal ik waar?

 

wat-betaal-ik-waar-coelo

COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing, ingezetenenheffing, etcetera. Wij houden bij wat waar wordt geheven en onderzoeken de achtergronden. Hieronder vindt u meer informatie over lokale en regionale lasten.

Publicaties   

 

publicaties-coelo-onderzoek

Op 18 maart is de Atlas van de lokale lasten 2016 verschenen. Klik hier voor bestelinformatie.

Oudere versies van de Atlas van de lokale lasten en overige publicaties zijn te bestellen door contact op te nemen.

Klik hier voor de publicaties.

Over COELO

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting COELO heeft geen winstdoelmerk. (lees meer)