Nieuws

 

 • 11 nov

  Het aandeel van de gemeentelijke uitgaven dat via samenwerking verloopt is voor de gemiddelde gemeente in de afgelopen 15 jaar bijna verdrievoudigd van 8 naar 22 procent. Deze groei is geconcentreerd in de periode voor 2015 en komt vooral door...

 • 09 nov

  Gemeenten ontvangen van het rijk 47 miljard euro via 175 verschillende uitkeringen. Bijna 13 miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt voor bepaalde uitgaven) en 37 miljard euro via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De...

 • 30 aug

  Wie wil bouwen of verbouwen heeft vaak een vergunning nodig van de gemeente. Hiervoor betaalt de aanvrager leges. De tarieven verschillen per gemeente. In de ene gemeente betaal je daardoor voor hetzelfde project een hoger bedrag dan in de andere...

 • 29 aug

  Op 29 september 2022 is COELO-directeur Maarten Allers een van de sprekers op een symposium over schaalvergroting bij gemeenten, en in het bijzonder over de wenselijkheid en de gevolgen daarvan. Wat is beter: herindeling of samenwerking? Neemt...

 • 01 juli

  In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV uit december 2021 zijn politieke keuzes gemaakt die de bestedingsruimte van gemeenten inperken. Opvallend is vooral dat de zogeheten opschalingskorting vanaf 2026 weer zal oplopen en dat de sinds 1994...

 Onderzoek 

 

COELO is het meest bekend door zijn Atlas van de Lokale Lasten (zie ook hieronder). Maar het COELO doet nog veel meer onderzoek naar de economie van de lagere overheden. Klik hier voor alle publicaties.

Klik hier voor een overzicht van een aantal interessante inzichten uit COELO-onderzoek.


 

COELO

 

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ons onderzoek richt zich op gemeenten, waterschappen, provincies en woningcorporaties. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Wij willen onze academische kennis beschikbaar stellen voor de praktijk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op. De stichting COELO heeft geen winstdoelmerk. (lees meer)


 

Atlas lokale lasten

 

COELO, het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten, publiceert sinds 1997 ieder jaar de Atlas van de lokale lasten. De atlas geeft een overzicht van de hoogte en ontwikkeling van belastingen en heffingen van alle gemeenten, provincies en waterschappen. U kunt in de Atlas van de lokale lasten de volgende informatie vinden:

- een overzicht van ontwikkelingen op macroniveau. Hier wordt onder meer ingegaan op de volgende vragen: Wat is de gemiddelde stijging van woonlasten landelijk gezien? Hoe hoog zijn lokale belastingen in vergelijking met andere aan wonen gerelateerde belastingen? En als de woz-waarden stijgen, wat gebeurt er dan met de ozb?

- interactieve kaarten. Op deze kaarten is per gemeente, provincie of waterschap te zien is welke bedragen worden betaald voor belastingen en heffingen en wat de mutatie is ten opzichte van vorig jaar. Ook is bijvoorbeeld op kaarten te zien welk tariefsysteem gemeenten gebruiken voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook zijn kaarten opgenomen die weergegeven wat er in totaal wordt betaald aan gemeente, provincie en waterschap.

- de lokale lasten calculator. Met de Lokale lasten calculator is het mogelijk om de woonlasten in uw gemeente te berekenen en vergelijken met die van een andere gemeente.

- de benchmark van de gemeentelijke woonlasten. De benchmark vergelijkt de hoogte van de gemeentelijke woonlasten per provincie, en vanaf 2022, voor de G40 en G4.

- rangnummers van gemeenten. De gemeente met de laagste woonlasten krijgt rangnummer 1. Er zijn afzonderlijke rangnummers voor woonlasten voor huurders en huishoudens met een koopwoning.

- databestanden.  In de excelbestanden vindt u de belangrijkste tarieven van en betaalde bedragen aan gemeenten, waterschappen en provincies .