Nieuws

 

 • 11 okt

  Op 5 oktober 2023 vierde COELO zijn 30-jarige bestaan met een symposium in Den Haag met de titel 'DisBalans: financiële middelen en lokale keuzes’. De presentaties staan nu op deze site. 11 oktober 2023

 • 28 sept

  Zoals eerder aangekondigd viert COELO op 5 oktober 2023 haar dertigjarig bestaan met een symposium. Het thema van het symposium is ‘DisBalans: financiële middelen en lokale keuzes’. Het symposium zal plaatsvinden in het gebouw van de Vereniging van...

 • 05 sept

  COELO werkte mee aan een analyse van de nieuwe provinciale coalitieakkoorden. Deze publicatie biedt bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden een overzicht van de thema’s, afspraken en voorgestelde maatregelen uit de provinciale...

 • 31 aug

  Op 5 oktober 2023 viert COELO haar dertigjarig bestaan met een symposium. Het thema van het symposium is ‘DisBalans: financiële middelen en lokale keuzes’. Het symposium zal plaatsvinden in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten...

 • 31 mei

  Gemeenten moeten in hun begroting verplicht de paragraaf lokale heffingen opnemen. Hierin geeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Gemeenten moeten in de paragraaf de volgende onderdelen opnemen:1.  ...

 Onderzoek 

 

COELO is het meest bekend door zijn Atlas van de Lokale Lasten (zie ook hieronder). Maar het COELO doet nog veel meer onderzoek naar de economie van de lagere overheden. Klik hier voor alle publicaties.

Klik hier voor een overzicht van een aantal interessante inzichten uit COELO-onderzoek.


 

COELO

 

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ons onderzoek richt zich op gemeenten, waterschappen, provincies en woningcorporaties. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Wij willen onze academische kennis beschikbaar stellen voor de praktijk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op. De stichting COELO heeft geen winstdoelmerk. (lees meer)


 

Atlas lokale lasten

 

COELO, het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten, publiceert sinds 1997 ieder jaar de Atlas van de lokale lasten. De atlas geeft een overzicht van de hoogte en ontwikkeling van belastingen en heffingen van alle gemeenten, provincies en waterschappen. U kunt in de Atlas van de lokale lasten de volgende informatie vinden:

- een landelijk overzicht van ontwikkelingen op macroniveau. Hier wordt onder meer ingegaan op de volgende vragen: Wat is de gemiddelde stijging van woonlasten landelijk gezien? Hoe hoog zijn lokale belastingen in vergelijking met andere aan wonen gerelateerde belastingen? En als de woz-waarden stijgen, wat gebeurt er dan met de ozb?

- interactieve kaarten. Op deze kaarten is per gemeente, provincie of waterschap te zien is welke bedragen worden betaald voor belastingen en heffingen en wat de mutatie is ten opzichte van vorig jaar. Ook is bijvoorbeeld op kaarten te zien welk tariefsysteem gemeenten gebruiken voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook zijn kaarten opgenomen die weergegeven wat er in totaal wordt betaald aan gemeente, provincie en waterschap.

- de lokale lasten calculator. Met de Lokale lasten calculator is het mogelijk om de woonlasten in uw gemeente te berekenen en vergelijken met die van een andere gemeente.

- de benchmark van de gemeentelijke woonlasten. De benchmark vergelijkt de hoogte van de gemeentelijke woonlasten per provincie, en vanaf 2022, voor de G40 en G4.

- rangnummers van gemeenten. De gemeente met de laagste woonlasten krijgt rangnummer 1. Er zijn afzonderlijke rangnummers voor woonlasten voor huurders en huishoudens met een koopwoning.

- databestanden.  In de excelbestanden vindt u de belangrijkste tarieven van en betaalde bedragen aan gemeenten, waterschappen en provincies.