Benchmarks en rangnummers 2023

In dit deel van de atlas worden de gemeentelijke woonlasten op twee verschillende manieren met elkaar vergeleken.

In de benchmark worden per provincie gemeenten gerangschikt van laagste naar hoogste gemeentelijke woonlasten. In de figuren die hiervoor worden gebruikt is te zien hoe hoog de totale gemeentelijke woonlasten zijn voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning. Ook is de verandering ten opzichte van vorig jaar te zien. Ten slotte is zichtbaar welke bedragen het huishouden kwijt is aan onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Naast een figuur per provincie is ook een figuur opgenomen voor de G4 en G40.

Daarnaast vindt u in dit onderdeel een cijfermatig overzicht van de woonlasten per gemeente voor eigenaar-bewoners en huurders. Alle (deel) gemeenten hebben in dit overzicht een rangnummer dat aangeeft hoe hoog de woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Nummer 1 heeft hierbij de laagste woonlasten. Aan de rangnummers ligt geen waardeoordeel ten grondslag over de wenselijkheid van bepaalde tariefniveaus of de ontwikkeling daarvan.