Interactieve kaarten voorgaande jaren

De interactieve kaarten van de decentrale belastingen bevatten de belangrijkste belastingen en de mutaties van de belastingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast bevat dit onderdeel interactieve kaarten waarmee de som van decentrale lasten (gemeente+provincie+waterschap) voor woning-eigenaren en huurders van woningen inzichtelijk wordt gemaakt.