Term Definitie
Belasting

Een verplichte betaling aan een overheid waar geen directe (individuele) tegenprestatie tegenover staat.