Term Definitie
Bestemmingsheffing

Een verplichte betaling aan een overheid die voor een bepaald doel wordt geheven, bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De begrote opbrengst van de bestemmingsheffing mag de voor dat doel begrote kosten niet overtreffen.