Term Definitie
Decentralisatie

Het overdragen van taken aan decentrale overheden (provincies, gemeenten of waterschappen).