Term Definitie
Heffing natuur

Eigenaren van natuurgrond betalen de heffing natuur. Het tarief is een bedrag per hectare.