Term Definitie
Heffing ongebouwd

Eigenaren van grond die geen natuurgrond is betalen het waterschap een heffing ongebouwd. Het tarief is een bedrag per hectare. Deze heffing wordt vooral betaald door agrariërs.