Term Definitie
Heffingskorting

Een heffingskorting is een eenmalige korting per huishouden op de lokale lasten (gerekend als de som van de ozb, afvalstoffenheffing en de rioolheffing) die door enkele gemeenten wordt uitgekeerd.