Term Definitie
Lege

Een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat.