Term Definitie
Precariobelasting

Decentrale overheden heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting kan worden geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond.