Term Definitie
Provinciefonds

Set van rijksuitkeringen aan provincies. Provincies bepalen zelf waarvoor zij het geld gebruiken.