Term Definitie
Specifieke uitkering

Uitkering van de rijksoverheid aan gemeenten of provincies. Het geld is voor een specifiek doel bestemd.