Term Definitie
Standaardhuishouden

COELO berekent ieder jaar de decentrale lastenontwikkeling van twee voorbeeldhuishoudens. Het ene huishouden is een driepersoonshuishouden dat in een huurwoning woont. Het tweede huishouden is een driepersoonshuishouden dat in een koopwoning woont. Zie voor een verdere beschrijving het boek de Atlas van de lokale lasten (onder publicaties).