Term Definitie
Verdeelsysteem

Formule waarmee een uitkering over gemeenten of provincies wordt verdeeld.