Term Definitie
Watersysteem

Het watersysteem is het geheel aan dijken, gemalen, rivieren, sloten en kanalen dat ons beschermt tegen overstromingen en dat zorgt voor de gewenste aan- en afvoer van water.