Term Definitie
Zuiveringsheffing

Met de inkomsten uit de zuiveringsheffing betalen de waterschappen de zuivering van het afvalwater dat wordt aangeleverd via het riool. De heffing wordt opgelegd aan huishoudens en bedrijven. Meerpersoonshuishoudens betalen drie keer zo veel als éénpersoonshuishoudens. Bedrijven kunnen een forfaitair bedrag betalen. Bij grote bedrijven meet het waterschap de mate van vervuiling van het afvalwater.