De kaart geeft de hoogte van de opcenten voor huishoudens in 2018 weer voor een voorbeeld auto. De opcenten zijn een percentage van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting zoals die gold op 1 april 1995. Klik hier voor de kaart van vorig jaar en hier voor de kaart van 2016. 
Klik hier voor een uitleg hoe de kaart te gebruiken.


De voorbeeld auto is een personenauto die rijdt op bezine met een gewicht van 1.150 kilo (bijvoorbeeld Volkswagen Golf).


Indien de kaart onjuiste informatie bevat, verzoeken wij dit door te geven via coelo@rug.nl

Atlas van de lokale lasten