BI-zones: belasting in overleg met ondernemers

Van ondernemers wordt vaak gedacht dat zij zo weinig mogelijk belasting willen betalen. Dat klopt niet altijd. Als zij iets concreets terugzien voor hun geld, willen zij soms zelfs extra betalen. Dat is te zien waar je het juist niet zou verwachten: bij de gemeente. Die kunnen een bedrijveninvesteringszone (BI-zone) instellen of ondernemersfonds oprichten. In dit artikel in ESB leest u hier meer over en ziet u op een kaart welke gemeenten BI-zones en/ of een ondernemersfonds kennen. Op bladzijde 42 en 43 van de Atlas van de lokale lasten ziet u welke ozb-tarieven ondernemers betalen.

 

28 november 2017

Gemeentelijke samenwerking levert geen geld op

Gemeenten geven steeds meer geld uit via samenwerkingsverbanden, maar daardoor dalen de uitgaven niet. Bij kleine en grote gemeenten stijgen de uitgaven zelfs licht als een gevolg van samenwerking. Dit beeld wordt bevestigd als specifiek wordt gekeken naar samenwerking bij afvalinzameling en de sociale dienst. Samen belasting innen verlaagt de uitgaven wel, maar dat is niet genoeg om de totale uitgaven te laten dalen. Dit schrijven Maarten Allers en Tom de Greef van COELO in een artikel in het vakblad ESB. Een uitgebreid (Engelstalig) artikel is verschenen in Local Government Studies. Het persbericht vindt u hier.

Eerder liet COELO-onderzoek al zien dat herindeling ook niet tot lagere gemeentelijke uitgaven leidt. Meer COELO-onderzoek op dit terrein vindt u hier.

28 november 2017