Tarief onroerendezaakbelasting daalt als huizenprijs stijgt

De bekendste gemeentelijke belasting is de onroerendezaakbelasting (ozb). De grondslag is de woz-waarde. Deze wordt ieder jaar opnieuw bepaald. De afgelopen jaren is vooral de waarde van woningen sterk gestegen. Belastingbetalers zijn vaak bang dat een hogere woz-waarde leidt tot een evenredig grote stijging van de betaalde ozb. Volgens gemeenten is dit niet het geval omdat ozb-tarieven worden vastgesteld door de gewenste opbrengst te delen door de belastinggrondslag. Een hogere woz-waarde betekent bij gelijkblijvende opbrengst dan een lager tarief. In een artikel dat vandaag verschijnt in ESB blijkt dat dit klopt. U vindt het artikel hier en hier.

12 mei 2020

Ozb verschuift niet van woningen naar bedrijven

Voor de meeste gemeenten is de onroerendezaakbelasting (ozb) de belangrijkste belasting. De belasting wordt opgelegd aan eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen, meestal bedrijfspanden. Elke gemeente heeft dus drie ozb-tarieven. Bij ondernemers bestaat veelal het beeld dat de ozb voor bedrijven sterker stijgt dan de ozb voor woningen. Dit blijkt niet zo te zijn. U vindt het ESB-artikel hier en hier.

 

9 september 2020