Prognose: gat van 4,8 miljard tussen inkomsten en uitgaven gemeenten

8 januari 2015

Een prognose van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven laat voor 2018 een tekort zien van 4,8 miljard euro. Dat is 284 euro per inwoner; 13 procent van de totale netto uitgaven. Anders dan het Rijk moeten gemeenten hun begroting laten sluiten. Het gat van 4,8 miljard euro in 2018 heeft daarom het karakter van een taakstelling. Gemeenten zullen vooral in de uitgaven moeten snijden om dit gat te dichten.

Het tekort is niet gelijkmatig verdeeld over de gemeenten. Het is naar verhouding groot voor centrumgemeenten en gemeenten met een zwakke sociale structuur. Grote gemeenten (meer dan 150.000 inwoners) en gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners moeten zich, gemeten in euro per inwoner, het sterkst aanpassen. Hetzelfde geldt voor gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe en Zuid-Holland. Er is echter geen sterk verband met de bevolkingsontwikkeling (krimp of groei). Gemeenten waar de inwoners de hoogste woonlasten betalen hebben een naar verhouding klein financieel tekort.

Gemeenten hebben er dit jaar enkele grote taken bijgekregen (decentralisaties). Ze doen ongeveer 30 procent van alle overheidsuitgaven. Toch innen ze maar 3,5 procent van alle belasting. Daarom zijn ze financieel sterk afhankelijk van de rijksoverheid.

Download hier het onderzoek.