Ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

27 januari

Nederland verkeert in de unieke positie dat er een afzonderlijke bestuurslaag is voor het waterbeheer: de waterschappen. Waterschappen dekken net als andere (decentrale) overheden kosten door belastingen te heffen. Maar in tegenstelling tot provincies en gemeenten dekken waterschappen hun uitgaven grotendeels uit belastingopbrengsten. Op 18 maart 2015 worden verkiezingen gehouden voor de waterschapsbesturen. COELO onderzocht daarom de ontwikkeling van de waterschapsheffingen in de afgelopen bestuursperiode. Het rapport vindt u hier. Het persbericht vindt u hier.