Kwijtscheldingsbeleid in het Hoogheemraadschap van Delfland

24 februari 2015

 

Huishoudens betalen verschillende belastingen aan het waterschap. Huishoudens zonder vermogen en met een inkomen op bijstandsniveau komen in de meeste waterschappen in aanmerking voor kwijtschelding. Zij hoeven hun aanslag dan niet te betalen. Voor het waterschap betekent kwijtschelding echter dat er minder inkomsten zijn. De belastingopbrengsten zijn voor waterschappen de belangrijkste bron van inkomsten. Als een deel van de huishoudens kwijtschelding krijgt dan betekent dit dat de andere belastingbetalers (huishoudens en bedrijven) hierdoor een hoger tarief betalen. Het waterschap moet immers de kosten wel kunnen dekken.
Door de recessie is het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor kwijtschelding de afgelopen jaren gestegen. De rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland wilde graag weten welk effect dit heeft op de tarieven van het waterschap en de lastendruk van huishoudens en bedrijven. Ook wilde de rekeningcommissie inzicht in de mogelijkheden om kwijtschelding te beperken en de effecten hiervan op tarieven en lastendruk. Corine Hoeben van het COELO heeft dit in beeld gebracht. Het onderzoeksrapport vindt u hier.