Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van krediet

12 maart 2015

 

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden betalen op leningen met identieke kenmerken structureel hogere rentepercentages dan individuele gemeenten, terwijl het in beide gevallen om risicovrij krediet gaat. Dat wijst op ondoelmatigheid. Pas heringedeelde gemeenten betalen daarentegen geen hogere rente. Dat blijkt uit onderzoek van COELO en BNG Bank.

Het gevonden verschil is, hoewel zeer significant, niet groot: een rentetarief dat circa vier procent (niet procentpunt) hoger ligt. Op zichzelf leidt dit dus niet tot zorgwekkend grote vermijdbare kosten bij samenwerkingsverbanden. Het probleem is echter dat de achterliggende oorzaak van de hogere rente ook bij andere kostenposten een rol zou kunnen spelen. Dan is de hier gevonden ondoelmatigheid slechts het topje van de ijsberg. Behalve de al bekende gebrekkige democratische controle zou dan ook de kleinere doelmatigheid tegen samenwerking pleiten. Voor een goede afweging tussen enerzijds samenwerking en anderzijds gemeentelijke herindeling is het belangrijk dat beleidsmakers hier meer zicht op te krijgen.

 

Lees hier het artikel in het vakblad ESB. Het onderzoeksrapport vindt u hier (engelstalig).