Rioolheffing in Zaanstad

4 juni 2015

Om de gemeentelijke watertaken te bekostigen, heffen gemeenten rioolheffing. De hoogte van het tarief voor deze heffing kan om meerdere redenen verschillen tussen gemeenten. COELO onderzocht voor Zaanstad waarom de rioolheffing in deze gemeente de laatste jaren relatief hoog is, vergeleken met de andere grote gemeenten. Het blijkt dat een belangrijke reden hiervoor is dat Zaanstad naar verhouding veel riolering vervangt. Dit brengt hoge investeringen met zich mee. Omdat Zaanstad te kampen heeft met een slappe bodem, gaat de riolering niet lang mee en is er vaak vervanging nodig. Echter, ook vergeleken met soortgelijke gemeenten, kent Zaanstad een hoog vervangingspercentage. Mogelijk komt dit doordat Zaanstad een onderhoudsachterstand moet wegwerken. Ook kan het zijn dat andere gemeenten hun vervangingen langer uitstellen. Een tweede oorzaak van de hoge tarieven is dat Zaanstad zoveel mogelijk kosten toerekent aan de rioolheffing. Gemeenten hebben namelijk enige vrijheid om bepaalde kostenposten al dan niet toe te rekenen aan de rioolheffing. Met name kwijtschelding vormt voor Zaanstad een belangrijke toegerekende kostenpost. Ten derde dekt Zaanstad alle kosten voor watertaken uit de rioolheffing waar sommige onderzochte gemeenten een deel van de kosten uit de algemene middelen financieren. Dit heeft echter slechts beperkte invloed op de tariefverschillen. Het volledige rapport vindt u hier.