Kredietgarantie voor corporaties is goud waard

13 augustus 2015

Corporaties kunnen geld lenen onder borging van een kredietgarantie. Uit onderzoek van COELO en BNG Bank dat vandaag wordt gepubliceerd in het vakblad ESB, blijkt dat dit garantiestelsel de sector een rentevoordeel van ongeveer 700 miljoen euro per jaar oplevert. Het garantiestelsel blijkt bovendien nog steeds houdbaar te zijn. Tussen 1990 en 2012 zijn twintig corporaties gered. Hiermee was een bedrag van 1,3 miljard euro gemoeid, wat (gecorrigeerd voor inflatie) neerkomt op zo’n 70 miljoen euro per jaar. De steunbedragen zijn dus fors minder dan het rentevoordeel. Hoewel het garantiestelsel ook tot indirecte kosten kan leiden is het dus waarschijnlijk dat de baten van het stelsel, de kosten overstijgen.

 

Bovendien blijkt het garantiestelsel geloofwaardig: BNG Bank monitort individuele corporaties alleen als deze een ongeborgde lening aanvragen. Voor geborgde leningen wordt er vertrouwt op de borging. Ten slotte blijkt dat corporaties even hoge rentes betalen als gemeenten. Het garantiestelsel voor corporaties (waarbij individuele leningen gewaarborgd zijn) blijkt dus even geloofwaardig als dat voor gemeenten (die volledig geborgd zijn via de "Artikel-12" procedure).

 

Lees hier het artikel in het vakblad ESB. Het persbericht vindt u hier.