Heerlen ontvangt het meest van de Rijksoverheid

Gemeenten ontvangen in 2015 van het rijk €33 miljard via 61 verschillende uitkeringen. Zes miljard komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt) en 27 miljard via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering is met €14 miljard de grootste gemeentefondsuitkering. Daarnaast worden via dat fonds 31 decentralisatie-uitkeringen verstrekt (€1 miljard), 5 integratie-uitkeringen (€11 miljard) en 4 overige uitkeringen (€0,1 miljard). Het totaalbedrag aan uitkeringen is het hoogst voor Heerlen. Per inwoner ontvangt Heerlen €3468. Dat blijkt uit de Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 die vandaag verschenen is. Lees hier het persbericht. Bekijk hier de kaart met de hoogte van de uitkeringen per gemeente.