Toetsingskader leningen en garanties gemeenten

COELO deed in opdracht van Den Helder onderzoek naar het toetsingskader voor door de gemeente te verstrekken leningen en garanties. Aangezien dit onderwerp zeer actueel is kan het rapport ook voor andere gemeenten interessant zijn. Het bevat onder meer een overzicht van bestaande beleidsnota’s op dit terrein en een stappenplan dat als toetsingskader kan dienen voor aanvragen van leningen of garantstellingen. U kunt het rapport hier downloaden.