Bijkomende woonlasten zijn vooral rijksbelastingen

We ontvangen ieder jaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Omdat deze aanslag erg zichtbaar is, hebben veel mensen het idee dat zij veel betalen aan de gemeente. De gemeentelijke woonlasten zijn echter niet de enige woonlasten. Een artikel in ESB laat zien dat de gemeentelijke woonlasten maar een klein deel uitmaken van de totale woonlasten.

10 juli 2017

Kan de lokale democratie decentralisaties aan?

Succesvolle decentralisatie vereist dat de lokale democratie zorgt voor een goede vertaling van lokale voorkeuren in lokaal beleid, en voor de selectie van competente bestuurders. Dat dit niet altijd helemaal goed werkt, dat is duidelijk, maar hoe groot het probleem is, dat weten we niet. Als we hier wat aan willen doen moeten we eerst weten welke mechanismen hier achter zitten. Daar is onderzoek voor nodig. Nu al met haastig beleid komen om de (lokale) democratie te "redden" is weinig zinvol.

Dat schrijft Maarten Allers in een artikel in de zojuist verschenen afscheidsbundel van de Raad voor het Openbaar bestuur.

3 juli 2017

Verschillen kosten bouwvergunning beperkt

Om te bouwen of te verbouwen is vaak een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Daar zijn kosten aan verbonden: de aanvragen moet leges betalen aan de gemeente. Het beeld bestaat dat er grote verschillen bestaan tussen gemeenten in gehanteerde tarieven. Dat komt omdat vaak de hoogste en laagste tarieven met elkaar worden vergeleken. Dat zijn uitschieters. De tarieven van de meeste gemeenten liggen veel dichter bij elkaar. Dit staat in een artikel in ESB wat u hier kunt lezen.

16 mei 2017

Lokale politici worden afgerekend op landelijk beleid

Lokale bestuurders hebben geen invloed op de landelijke economie, maar uit onderzoek blijkt nu dat zij hierop wel door kiezers worden beoordeeld. Dat is zorgwekkend, omdat gemeenten steeds meer taken krijgen. Gemeenten moeten hun beleid afstemmen op de plaatselijke voorkeuren en omstandigheden. Daarvoor is een lokale democratie nodig die die voorkeuren in beleid vertaalt, en die competente bestuurders beloont en incompetente naar huis stuurt. Als politici niet op hun eigen daden worden beoordeeld functioneert dit systeem niet goed.

Lees hier het artikel in het maandblad ESB.

12 mei 2017

De optimale datum voor het afsluiten van een lening

Wie een lening moet afsluiten kan dat direct doen of wachten in de hoop dat de rente zal dalen voor het moment dat de lening echt nodig is. Maar als de rente niet daalt, maar stijgt, wordt de lening duurder. Wat is wijsheid? Bernard van Ommeren (BNG), Maarten Allers (COELO) en Michel Vellekoop (UvA) onderzochten dit. Uit een vergelijking van diverse eenvoudige leenstrategieën die zijn toegepast op de rentetarieven van de afgelopen decennia blijkt dat de verschillen in uitkomsten tussen de strategieën klein zijn, en dat deze in het niet vallen bij de variatie in de uitkomsten per strategie in de tijd. Omdat de verschillen in uitkomsten klein zijn, kunnen organisatorische of gedragsmatige redenen om voor een bepaalde strategie te kiezen de doorslag geven. Wie echter voor de laagste rente wil gaan, kiest voor de aanpak van het secretaresseprobleem. Die belooft goede resultaten voor verschillende looptijden en verschillende optimaliseringsdoelen, terwijl geen gegevens over rentetarieven uit het verleden nodig zijn.

Over dit onderzoek zijn twee publicaties beschikbaar. Een beknopte versie is gepubliceerd in het maandblad ESB. Het volledige onderzoek is hier beschikbaar.

3 mei 2017