BI-zones: belasting in overleg met ondernemers

Van ondernemers wordt vaak gedacht dat zij zo weinig mogelijk belasting willen betalen. Dat klopt niet altijd. Als zij iets concreets terugzien voor hun geld, willen zij soms zelfs extra betalen. Dat is te zien waar je het juist niet zou verwachten: bij de gemeente. Die kunnen een bedrijveninvesteringszone (BI-zone) instellen of ondernemersfonds oprichten. In dit artikel in ESB leest u hier meer over en ziet u op een kaart welke gemeenten BI-zones en/ of een ondernemersfonds kennen. Op bladzijde 42 en 43 van de Atlas van de lokale lasten ziet u welke ozb-tarieven ondernemers betalen.

 

28 november 2017

Gemeentelijke samenwerking levert geen geld op

Gemeenten geven steeds meer geld uit via samenwerkingsverbanden, maar daardoor dalen de uitgaven niet. Bij kleine en grote gemeenten stijgen de uitgaven zelfs licht als een gevolg van samenwerking. Dit beeld wordt bevestigd als specifiek wordt gekeken naar samenwerking bij afvalinzameling en de sociale dienst. Samen belasting innen verlaagt de uitgaven wel, maar dat is niet genoeg om de totale uitgaven te laten dalen. Dit schrijven Maarten Allers en Tom de Greef van COELO in een artikel in het vakblad ESB. Een uitgebreid (Engelstalig) artikel is verschenen in Local Government Studies. Het persbericht vindt u hier.

Eerder liet COELO-onderzoek al zien dat herindeling ook niet tot lagere gemeentelijke uitgaven leidt. Meer COELO-onderzoek op dit terrein vindt u hier.

28 november 2017

Sociaaleconomisch beleid door provincies en gemeenten

Op het congres "Grotere tegenstellingen", donderdag 5 oktober in Deventer, gaf Maarten Allers een lezing over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor gemeenten en provincies om sociaaleconomisch beleid te voeren. Het essay waarop deze presentatie was gebaseerd kunt u hier downloaden.

COELO-onderzoek naar decentralisatie en bestuurlijke schaal is hier te vinden.

5 oktober 2017

Bijkomende woonlasten zijn vooral rijksbelastingen

We ontvangen ieder jaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Omdat deze aanslag erg zichtbaar is, hebben veel mensen het idee dat zij veel betalen aan de gemeente. De gemeentelijke woonlasten zijn echter niet de enige woonlasten. Een artikel in ESB laat zien dat de gemeentelijke woonlasten maar een klein deel uitmaken van de totale woonlasten.

COELO-onderzoek naar lokale lasten is hier te vinden, en COELO-onderzoek naar de financiële verhoudingen tussen lokale overheden en de rijksoverheid is hier te vinden.

10 juli 2017

Kan de lokale democratie decentralisaties aan?

Succesvolle decentralisatie vereist dat de lokale democratie zorgt voor een goede vertaling van lokale voorkeuren in lokaal beleid, en voor de selectie van competente bestuurders. Dat dit niet altijd helemaal goed werkt, dat is duidelijk, maar hoe groot het probleem is, dat weten we niet. Als we hier wat aan willen doen moeten we eerst weten welke mechanismen hier achter zitten. Daar is onderzoek voor nodig. Nu al met haastig beleid komen om de (lokale) democratie te "redden" is weinig zinvol.

Dat schrijft Maarten Allers in een artikel in de zojuist verschenen afscheidsbundel van de Raad voor het Openbaar bestuur.

COELO-onderzoek naar decentralisatie is hier te vinden.

3 juli 2017