Sociaal-economisch beleid: wat kunnen gemeenten en provincies doen?

Voor het Trendbureau Overijssel schreef Maarten Allers een essay over sociaal-economisch beleid. De verschillen tussen regio's nemen toe, en de rijksoverheid versterkt deze trend door juist sterke regio's te steunen. Wat kunnen gemeenten en provincies doen? Dit essay verkent de contouren van lokaal en regionaal sociaaleconomisch beleid anno 2017. Het heeft niet de ambitie een allesomvattend overzicht te geven. Ook wordt geen blauwdruk geformuleerd die over het hele land kan worden uitgerold. Op basis van enkele maatschappelijke trends wordt verkend welke mogelijkheden gemeenten en provincies hebben om hun sociaaleconomische positie te versterken.

17 februari 2017