De optimale datum voor het afsluiten van een lening

Wie een lening moet afsluiten kan dat direct doen of wachten in de hoop dat de rente zal dalen voor het moment dat de lening echt nodig is. Maar als de rente niet daalt, maar stijgt, wordt de lening duurder. Wat is wijsheid? Bernard van Ommeren (BNG), Maarten Allers (COELO) en Michel Vellekoop (UvA) onderzochten dit. Uit een vergelijking van diverse eenvoudige leenstrategieën die zijn toegepast op de rentetarieven van de afgelopen decennia blijkt dat de verschillen in uitkomsten tussen de strategieën klein zijn, en dat deze in het niet vallen bij de variatie in de uitkomsten per strategie in de tijd. Omdat de verschillen in uitkomsten klein zijn, kunnen organisatorische of gedragsmatige redenen om voor een bepaalde strategie te kiezen de doorslag geven. Wie echter voor de laagste rente wil gaan, kiest voor de aanpak van het secretaresseprobleem. Die belooft goede resultaten voor verschillende looptijden en verschillende optimaliseringsdoelen, terwijl geen gegevens over rentetarieven uit het verleden nodig zijn.

Over dit onderzoek zijn twee publicaties beschikbaar. Een beknopte versie is gepubliceerd in het maandblad ESB. Het volledige onderzoek is hier beschikbaar.

3 mei 2017