Bijkomende woonlasten zijn vooral rijksbelastingen

We ontvangen ieder jaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Omdat deze aanslag erg zichtbaar is, hebben veel mensen het idee dat zij veel betalen aan de gemeente. De gemeentelijke woonlasten zijn echter niet de enige woonlasten. Een artikel in ESB laat zien dat de gemeentelijke woonlasten maar een klein deel uitmaken van de totale woonlasten.

COELO-onderzoek naar lokale lasten is hier te vinden, en COELO-onderzoek naar de financiële verhoudingen tussen lokale overheden en de rijksoverheid is hier te vinden.

10 juli 2017