Gemeentelijke samenwerking levert geen geld op

Gemeenten geven steeds meer geld uit via samenwerkingsverbanden, maar daardoor dalen de uitgaven niet. Bij kleine en grote gemeenten stijgen de uitgaven zelfs licht als een gevolg van samenwerking. Dit beeld wordt bevestigd als specifiek wordt gekeken naar samenwerking bij afvalinzameling en de sociale dienst. Samen belasting innen verlaagt de uitgaven wel, maar dat is niet genoeg om de totale uitgaven te laten dalen. Dit schrijven Maarten Allers en Tom de Greef van COELO in een artikel in het vakblad ESB. Een uitgebreid (Engelstalig) artikel is verschenen in Local Government Studies. Het persbericht vindt u hier.

Eerder liet COELO-onderzoek al zien dat herindeling ook niet tot lagere gemeentelijke uitgaven leidt. Meer COELO-onderzoek op dit terrein vindt u hier.

28 november 2017