Atlas van de lokale lasten 2017

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 0,3 procent, de waterschapslasten 1,6 procent en de provinciale lasten blijven gelijk. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert.

Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning betaalt gemiddeld 1.271 euro aan gemeente (723 euro), provincie (222 euro) en waterschap (326 euro ). De duurste plek om te wonen is Wassenaar met 1.832 euro; de goedkoopste Tilburg met 1.009 euro. Huurders hebben lagere lokale lasten: gemiddeld 837 euro, waarvan 364 euro voor de gemeente, 222 euro voor de provincie en 251 euro voor het waterschap. Huurders betalen gemiddeld 0,1 procent meer dan vorig jaar. De goedkoopste plek om te wonen is voor hen Nijmegen met 551 euro, de duurste plek is Midden-Delfland met 1.199 euro.

De Atlas van de Lokale Lasten 2017 kan hier worden gedownload. U kunt het persbericht hier zien. U kunt hier de tarieven per gemeente, provincie of waterschap zien.

 

24 maart 2017

Sociaal-economisch beleid: wat kunnen gemeenten en provincies doen?

Voor het Trendbureau Overijssel schreef Maarten Allers een essay over sociaal-economisch beleid. De verschillen tussen regio's nemen toe, en de rijksoverheid versterkt deze trend door juist sterke regio's te steunen. Wat kunnen gemeenten en provincies doen? Dit essay verkent de contouren van lokaal en regionaal sociaaleconomisch beleid anno 2017. Het heeft niet de ambitie een allesomvattend overzicht te geven. Ook wordt geen blauwdruk geformuleerd die over het hele land kan worden uitgerold. Op basis van enkele maatschappelijke trends wordt verkend welke mogelijkheden gemeenten en provincies hebben om hun sociaaleconomische positie te versterken.

17 februari 2017

 

Financiële verhouding Rijk - gemeenten: hoe verder?

COELO-directeur Maarten Allers gaf gisteren een presentatie op de ESBL-studiemiddag De toekomst van de gemeentefinanciën in Rotterdam. U kunt zijn presentatie - getiteld "De toekomst van de financiële verhouding Rijk - gemeenten" - hier downloaden.

15 februari 2017

Precariobelasting op leidingen helder in beeld

In veel gemeenten betalen inwoners via de beheerder van het energienetwerk ongemerkt belasting aan andere gemeenten, waar ze misschien wel nooit komen. Dat gebeurt via precariobelasting op leidingen: een verborgen belasting die huishoudens via de netbeheerders betalen. Huishoudens weten niet dat zij deze belasting betalen en weten niet bij welke gemeenten hun geld terecht komt. Dit heeft COELO nu in beeld gebracht. Op deze interactieve kaart kunt u een gemeente kiezen. U ziet dan of inwoners van deze gemeente precariobelasting betalen aan andere gemeenten en welke gemeenten dit zijn. U ziet ook of de betreffende gemeente geld ontvangt van inwoners uit andere gemeenten. De kaart vindt u hier. Het persbericht vindt u hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corine Hoeben 050-3633766

 

1 februari 2017

Gemeentelijke herindeling heeft geen effect op de uitgaven of de belastingdruk van gemeenten

Vandaag promoveert Bieuwe Geertsema op zijn onderzoek naar de gevolgen van schaalvergroting bij gemeenten. Uit het proefschrift blijkt dat gemeentelijke herindeling in Nederland geen effect heeft gehad op de uitgaven of de belastingdruk van gemeenten. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de dienstverlening is verbeterd of verslechterd. Zelfs voor groepen gemeenten waar een effect van herindeling het meest voor de hand zou liggen, zoals hele kleine gemeenten, wordt het niet gevonden. Ook blijkt uit het proefschrift dat er sterke aanwijzingen zijn dat gemeentelijke samenwerking het kostenbewustzijn ondermijnt.

5 januari 2017