Gemeentelijke lasten grote gemeenten dalen

De gemeentelijke woonlasten dalen dit jaar in de grote gemeenten. Huurders betalen 1,0 procent minder. Voor woningeigenaren dalen de lasten 0,2 procent. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017 dat vandaag verschijnt.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 38 grote gemeenten, waar 40 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is hier te vinden. Het persbericht vindt u hier. Voor informatie kunt u contact opnemen met Corine Hoeben 050-3633766.

3 januari 2017