Gemeentelijke herindeling heeft geen effect op de uitgaven of de belastingdruk van gemeenten

Vandaag promoveert Bieuwe Geertsema op zijn onderzoek naar de gevolgen van schaalvergroting bij gemeenten. Uit het proefschrift blijkt dat gemeentelijke herindeling in Nederland geen effect heeft gehad op de uitgaven of de belastingdruk van gemeenten. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de dienstverlening is verbeterd of verslechterd. Zelfs voor groepen gemeenten waar een effect van herindeling het meest voor de hand zou liggen, zoals hele kleine gemeenten, wordt het niet gevonden. Ook blijkt uit het proefschrift dat er sterke aanwijzingen zijn dat gemeentelijke samenwerking het kostenbewustzijn ondermijnt.

5 januari 2017