Kritiek op de heroverwegingswerkgroep Openbaar Bestuur

1 mei 2010

In een essay in Binnenlands Bestuur uit COELO-directeur Maarten Allers kritiek op de heroverwegingswerkgroep Openbaar Bestuur, die adviseert tot verdergaande decentralisatie in combinatie met met grootscheepse gemeentelijke schaalvergroting.