Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op

28 mei 2010

Politieke partijen en een ambtelijke werkgroep op zoek naar bezuinigingen stellen voor om het aantal gemeenten door fusies flink kleiner te maken. Zij denken dat dit veel geld bespaart. Dat blijkt volgens COELO-onderzoek echter niet het geval te zijn. Download het persbericht of het artikel in het vakblad ESB.