Jaarboek Overheidsfinanciën verschenen

24 juni 2010

Vandaag is het Jaarboek overheidsfinanciën 2010 verschenen. COELO-medewerkers Maarten Allers en Corine Hoeben schreven het hoofdstuk over decentrale overheden. Dit hoofdstuk bespreekt enkele recente ontwikkelingen in de inkomsten en de uitgaven van gemeenten en provincies. Ook wordt ingegaan op de sluipende verrommeling van de financiële verhouding tussen de bestuurslagen, waardoor het onderscheid tussen specifieke en algemene uitkeringen steeds meer van zijn betekenis verliest. Verder wordt aandacht besteed aan recente voorstellen met betrekking tot het belastinggebied van provincies en gemeenten. Tot slot belicht dit hoofdstuk de gevolgen van de nieuwe Waterschapswet voor de lastendruk van door waterschappen geheven belastingen.