Bedreigt herindeling de lokale democratie?

18 oktober 2010

In zijn blog op VNG-Magazine.nl bespreekt Maarten Allers de uitkomsten van een onderzoek naar de gevolgen van een grootscheepse gemeentelijke opschalingsoperatie in Denemarken voor de lokale democratie. Die zijn niet zonder meer hoopgevend.