Ontwikkeling waterschapslasten 1998-2012

1 november 2010

In 2009 is de Waterschapswet gemoderniseerd. Omdat het belastingstelsel van de waterschappen hierdoor veranderde verschoven van 2008 op 2009 de lasten tussen verschillende groepen belastingbetalers. COELO heeft de ontwikkelingen van 2008 op 2009 vergeleken met de lastenontwikkelingen in eerdere jaren. Het rapport vindt u hier.