Gemeentefonds verevent minder dan vaak wordt gedacht

10 december 2010

De verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dient gebaseerd te zijn op het "derde aspiratieniveau", zodat gemeenten die hetzelfde belastingtarief kiezen gelijkwaardige voorzieningen kunnen bekostigen. Dat is echter niet zo. Alleen bij één bepaald belastingtarief, het rekentarief, kunnen verschillende gemeenten hetzelfde voorzieningenniveau bekostigen. Wijken zij hiervan af, dan krijgt de ene gemeente aanzienlijk meer voorzieningen voor zijn belastinggeld dan de andere. Gemeenten hebben dus niet in gelijke mate de ruimte om voor hogere of lagere voorzieningen te kiezen. Dit is op betrekkelijk eenvoudige wijze te corrigeren. Lees hier het artikel in het vakblad ESB. Download hier het volledige onderzoeksrapport. Lees ook het blog op VNG-Magazine.nl.