COELO antwoord op reactie UvW n.a.v onderzoek belastingplannen waterschappen

6 december 2011

De Unie van Waterschappen geeft in een reactie op de website aan het niet eens te zijn met de conclusies van COELO over de gevolgen van de belastingplannen. COELO vindt de argumentatie van de UvW niet overtuigend. Ons antwoord vindt u hier.

Huiseigenaren gaan door belastingplannen waterschappen meer betalen voor droge voeten

1 december 2011

De Unie van Waterschappen heeft voorstellen gedaan om het belastingsysteem van de waterschappen aan te passen. De voorstellen leiden er volgens de Unie onder meer toe dat kosten in de toekomst op een evenredige manier worden verdeeld over de belastingbetalers. Corine Hoeben analyseerde de plannen en komt onder meer tot de conclusie dat de voorgestelde wijzigingen er toe leiden dat meer kosten ten laste zullen worden gebracht van huiseigenaren. Dit is te lezen in het artikel in het Weekblad Fiscaal Recht dat vandaag verschijnt. Het persbericht vindt u hier.

Politieke invloed speelt grote rol bij verdeling geld voor Tanzaniaanse gemeenten

1 december 2011

Net als in Nederland komt het leeuwendeel van de gemeentelijke inkomsten in Tanzania van de landelijke overheid. Uit onderzoek door Maarten Allers en Lewis Ishemoi blijkt dat gemeenten die naar verhouding veel politici naar het nationale parlement afvaardigen aanzienlijk meer geld ontvangen. De recente invoering van objectieve verdeelformules in Tanzania heeft daar opmerkelijk genoeg helemaal niets aan veranderd. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het Journal of Development Studies.

Nieuw: Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten

23 november 2011

In 2011 ontvangen gemeenten van het rijk 27 miljard euro via 91 verschillende uitkeringen. Maar hoe wordt dat geld verdeeld? De ene gemeente krijgt meer dan de andere. Leidt cumulatie tot concentratie van geldstromen maar een beperkt aantal gemeenten? Of is juist sprake van een gelijkmatige verdeling tussen gemeenten? Dit is nu voor het eerst onderzocht. Lees verder...

Uit de Atlas blijkt opvallend genoeg dat het totaal van de uitkeringen aan gemeenten weinig anders wordt verdeeld dan de belangrijkste hiervan, de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit roept de vraag op of er werkelijk 91 afzonderlijke regelingen nodig zijn om gemeenten van rijksgeld te voorzien. In zijn op 22 november 2011 uitgesproken oratie gaat Maarten Allers op die vraag in.

Levert opheffen waterschappen geld op?

14 november 2011

D66 dient een motie in om de taken van de waterschappen bij de provincies onder te brengen. Dat zou veel geld besparen, denk men. Maar dat is niet zo. Vorig jaar al onderzocht COELO een voorstel van deze strekking gedaan door de samenwerkende provincies (IPO). Van de geclaimde besparing bleef weinig overeind. Lees hier het volledige rapport.

In een voorlopige reactie gaf het IPO aan te vinden dat de COELO-schatting te voorzichtig is. IPO heeft op twee concrete punten kritiek op het COELO-rapport. Die snijden echter geen van beide hout. Lees verder...