Reactie minister Donner op COELO-publicatie

21 maart 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een schriftelijke reactie naar de Tweede Kamer gestuurd op een publicatie van Maarten Allers en Flip de Kam. Het gaat om een hoofdstuk getiteld Renovatie van het huis van Thorbecke dat is opgenomen in de bundel Miljardendans in Den Haag – Over bezuinigingen en belastingen. In dat hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat gemeentelijke herindeling in het afgelopen decennium niet heeft geleid tot lagere gemeentelijke uitgaven.