Artikel gevolgen rijksbegroting 2012 voor gemeenten

27 oktober 2011

Maarten Allers beschrijft in het themanummer van het Tijdschrift voor Openbare Financiën de consequenties van de rijskbegroting 2012 voor gemeenten. Gemeenten zijn voor hun inkomsten in sterke mate afhankelijk van de rijksoverheid. Ook legt de rijksoverheid gemeenten voortdurend nieuwe taken op. Om hun beleid te kunnen bepalen, en om hun begrotingen op te kunnen stellen, moeten gemeenten dus weten wat zij van het rijk kunnen verwachten, en wat het rijk van hen gaat eisen. Prinsjesdag is dan ook een moment waarnaar wordt uitgekeken, in de hoop hierover meer te weten te komen. Dit keer blijft echter veel onduidelijk. Gemeenten moeten kun koers uitzetten op basis van hun eigen verwachtingen van toekomstige ontwikkelingen. Het volledige artikel is hier te downloaden.