Benchmark belastingoverleg grote gemeenten 2010

14 november 2011

Onlangs verscheen het rapport van de Benchmark belastingoverleg grote gemeenten 2010. Het gaat om een vergelijkende analyse van de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten over het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken. COELO heeft aan deze rapportage een bijdrage geleverd in de vorm van een analyse van de resulataten van de benchmark