Levert opheffen waterschappen geld op?

14 november 2011

D66 dient een motie in om de taken van de waterschappen bij de provincies onder te brengen. Dat zou veel geld besparen, denk men. Maar dat is niet zo. Vorig jaar al onderzocht COELO een voorstel van deze strekking gedaan door de samenwerkende provincies (IPO). Van de geclaimde besparing bleef weinig overeind. Lees hier het volledige rapport.

In een voorlopige reactie gaf het IPO aan te vinden dat de COELO-schatting te voorzichtig is. IPO heeft op twee concrete punten kritiek op het COELO-rapport. Die snijden echter geen van beide hout. Lees verder...