Nieuw: Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten

23 november 2011

In 2011 ontvangen gemeenten van het rijk 27 miljard euro via 91 verschillende uitkeringen. Maar hoe wordt dat geld verdeeld? De ene gemeente krijgt meer dan de andere. Leidt cumulatie tot concentratie van geldstromen maar een beperkt aantal gemeenten? Of is juist sprake van een gelijkmatige verdeling tussen gemeenten? Dit is nu voor het eerst onderzocht. Lees verder...

Uit de Atlas blijkt opvallend genoeg dat het totaal van de uitkeringen aan gemeenten weinig anders wordt verdeeld dan de belangrijkste hiervan, de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit roept de vraag op of er werkelijk 91 afzonderlijke regelingen nodig zijn om gemeenten van rijksgeld te voorzien. In zijn op 22 november 2011 uitgesproken oratie gaat Maarten Allers op die vraag in.