Huiseigenaren gaan door belastingplannen waterschappen meer betalen voor droge voeten

1 december 2011

De Unie van Waterschappen heeft voorstellen gedaan om het belastingsysteem van de waterschappen aan te passen. De voorstellen leiden er volgens de Unie onder meer toe dat kosten in de toekomst op een evenredige manier worden verdeeld over de belastingbetalers. Corine Hoeben analyseerde de plannen en komt onder meer tot de conclusie dat de voorgestelde wijzigingen er toe leiden dat meer kosten ten laste zullen worden gebracht van huiseigenaren. Dit is te lezen in het artikel in het Weekblad Fiscaal Recht dat vandaag verschijnt. Het persbericht vindt u hier.